आवय वरी

Posted By रुपाली मावजो कीर्तनी | 24 September 2013 21:21 IST

खोरे कुदळ घेवन आंगार

केलो तिणे सोबीत श्रिंगार

वारांव चिरे रिगोवन काळजांत

रांवक दिलो सोबित वाठार

 

खतखतीत घेतलो डांबर

रस्ते दिले दाखोंवक दिका

हांसते खेळटे दवरूंक आमकां

सोंसचे पडटा खूब तिका

 

काळा वांगडा बदलत रावता

शक्त आपली वाडयत रावता

खर वतान तापून लेगीत

झाडां पेडां धोलयत रावता

 

तकलेर तिचे फायचें वजें

घट्ट मुठींत रेंवें कण

आवय वरीच धर्तरी ही

भुरग्यां खोशेक मारता मन

             -- रुपाली किर्तनी

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs