शणैं गोंयबाब कथामाळ 31 ऑगस्टाकः वेळापत्रक आयलें

गोवा न्यूज खबरो | 21 August 2015 21:31 IST

कोंकणी भाशा मंडळान आपले सगळ्यांत लोकप्रीय अशे शणैं गोंयबाब कथामाळेच्या मुळाव्या फेरयांचें वेळापत्रक उजवाडायलां.

सोमारा, 31 ऑगस्टाक ही सर्त सकाळीं आनी दनपरां एकाच वेळार गोंयभर 15 सुवातांनी जातली.

उपरांत राज्य पावंड्यावेली सर्त आयतार, 6 सप्टेंबरा मडगांवां कोंकणी भवनांत जातली.

साश्ट आनी बार्देसा फाटोफाट अंदूं फोंड्यांय उपाट प्रतिसाद मेळिल्ल्यान थंय दोन केंद्रांचेंर ही सर्त जातली.

गोंयच्या सात वाठारांनी ही सर्त सकाळफुडें 9 वरांचेर जातली.

उपरांत दनपरां 2 वरांचेर ही सर्त आनीक 8 सुवातांचेर जातली.

भाशा मंडळाच्या उल्याक ओ दिवन पोरूंसावन चडश्यो शाळा पयलीं आपापल्या शाळांनी काणयो सांगपाची सर्त घेता आनी तातूंतल्या जैतवंतांक केंद्राचे सर्तींत धाडटा.

सर्तीचें वेळापत्रक सकयल दिलाः

सकाळीं 9 वरांचेर 

1

धारबांदोडें  

मातोश्री आनंदीबाई मराठे विद्यामंदीर

2

सत्तरी

सरकारी विद्यालय, भुंयपाल

3

साश्ट

कोंकणी भाशा मंडळ, मडगांव

4

सांगे

युनियन हायस्कूल, सांगें

5

काणकोण

श्रध्दानंद विद्यालय, पैंगीण

6

पेडणें

एडीईआय कार्यालय, पेडणें

7

तिसवाडी

कला आनी संस्कृती खातें, पणजी

 


दनपरां 2 वरांचेर 

1

मुरगांव

केशव स्मृती हायस्कूल, दाबोळी

2

दिवचल

अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल, दिवचल

3

बार्देस

जी एस आमोणकर विद्यामंदीर, म्हापशें

4

परवरी

जी एस आमोणकर विद्यामंदीर, म्हापशें

5

कुंकळी

सीईएस् म्हाविद्यालय, कुंकळी

6

केपें

सर्वोदय हायस्कूल, कुडचडें

7

फोंडें

सरकारी विद्यालय,सदर

8

फोंडें

सरकारी विद्यालय,सदर

 

हे कथाकथन सर्तिची सगळी म्हायती आनी नेम सगळ्या मुळाव्या आनी माध्यमीक शाळांनी पावयल्यात.

तरीकय आनीक म्हायती जाय जाल्यार मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य (9422389290), संयोजक शिरीश नायक (9405222144) वो जोड-संयोजक प्राची प्रभावळकार वर्दे (9764269909) हांकां फोन करचो अशें भाशा मंडळान सांगलां.

 

 

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Latest News

Education