मुख्यमंत्र्यानय मांडलो कोंकणींतल्यान थाराव

गोवा न्यूज मेज | 19 July 2012 22:23 IST

राजभास संचालनालयासयत हेर खात्यांच्या अनुदानीत मागण्यांचो थाराव कोंकणींतल्यान मांडून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आयज सभापती राजेंद्र आर्लेकाराच्या पावलाचेर आनीक एक पावल मुखार घालें.

ह्या मागण्यांचेर जाल्ले भासाभाशेक जाप दितना पर्रीकारान सांगलेः घडये गोंयचे विधानसभेच्या इतिहासांत कोंकणींतल्यान थाराव मांडपाची ही पयलीच घडणूक आसुंये.

हाचेर प्रतिक्रिया दितना सभापती आर्लेकारान सगळ्याच मंत्र्यांनी आनी हेर वांगड्यांनी मुख्यमंत्र्याचें अनुकरण करचें असो उलो मारलो.

थिवीचे आमदार किरण कांदोळकारानय मुद्दाम उबो रावन हे करणेची तोखणाय केली आनी विधानसभेचें सगलेंच कामकाज कोंकणींतल्यान जालें जाल्यार गांवांतल्या लोकांक तें कळपाक सोपें जातलें अशें सांगलें.

मात इंग्लीश उतरावळ तकलेंत भरिल्ल्यान तांत्रीक स्वरुपाचीं कोंकणी उतरां सट्ट करून तकलेंत येनात ही आपली अडचणूय पर्रीकारान उक्तेपणान उलोवन दाखयली.

ऑफिशियलाक कोंकणींतल्यान कितें म्हणप म्हूण उलयतनाच तांणी विचारलें आनी मागीर अधिकृत म्हूण सांगतकीर संचालनालय हें उतर म्हणपाचोय तांणी प्रयत्न केलो. कांय वेळान तांकां तो जमलोय बी.

भायल्यान आयिल्ल्या आयएएस् अधिकारी लोकांक अडचण जावची न्हय देखून आमी इंग्लिशींतल्यान उलयताले. पूण आतां हे अधिकारीच कोंकणी शिकूंक लागल्यात. तेन्ना आमच्या मंत्री-आमदारांनी सादूर रावचें. तांकां कोंकणी कळटा अशीं फकाणां करीत राजभास संचालनालयान सुरू केल्ल्या वावराची म्हायती सभाघराक दिली. 

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

Kudos to Mr Parrikar. This is the only way to take Konkani ahead. However, I have a request to Sandesh bab. You along with some friends of mine such as Datta Nayak, Dilip Borkar and Ramesh Veluskar, should publish norms and notions of writing, which having studied through English we know. For example, I find even in a paragraph in Sunaparant the same point repeated three times if not more. There are other matters, too

- kalidas Laxman, Panaji Goa | 20 th July 2012 18:14

 

दिसान दीस गोंयांतल्यो खबरो आयकून बरें दिसता. भोवमानेस्त पर्रिकार बाबाचें सरकार सत्तेर येत मेरेन, गोंयची सगळ्या कडेन नामना जावंक लागल्या.

गोंयची राजभास कोंकणी हे भाशेचेय दीस बरे आयल्यात. गोंय विधानसभेचें कामकाज कोंकणींतल्यान जाल्यार, पुराय गोंयांतल्या लोकांक तें कळूंक शकतलें. मराठी भास आमकां थोड्यांकूच कळटा, पूण कोंकणी तर 100% गोंयकार उलयता, देखून हें पुराय कामकाज कोंकणींतल्यानूच जावन फुडें वचचें आनी कोंकणी आनी गोंयकारांक बरे दीस फुडारांत मेळचे.

बरें मागून

सेबी फेर्नांदीश

राष्ट्रीय अणकार मोहीम

केंद्रीय भाशा संस्थान

मनीस संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार, मैसूर.

- Seby Fernandes, Mysore | 20 th July 2012 09:55

 

Latest News

Governance