जातीभेदाचीं रुपडीं पिंजपी वन-कट ‘काजरो’ सिनेमाक राश्ट्रीय पुरस्कार

GOANEWS DESK, PANAJI | 22 March 2021 20:16 IST

जातीभेदाचीं रुपडीं पिंजून काडून मनीसपणाचीं बियां मनांत रोवपी कथासुत्राचेर आदारिल्ल्या ‘काजरो’ ह्या कोंकणी सिनेमाक अंदूंचो भारत सरकाराचो प्रतिश्ठोचो राष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कार फावो जाला.

गोंयचो खडेगांठ कथालेखक डॉ प्रकाश पर्येकाराचे कथेचेर आदारिल्ल्या ह्या सिनेमाचो दिग्दर्शक आसा नितीन भास्कर जाल्यार तो निर्मिला गायत्री आनी राजेश पेडणेकाराच्या द गोवन स्टुडियोन. 

ह्या सिनेमाचें खाशेलेंपण म्हुटल्यार दोन वराचो हो सिनेमा एडिटिंग करिनासतना चित्रायला. अनकट फिल्म. 

(ह्या सिनेमाचो प्रोमो पळोवपाक हिंगां क्लिक करात.)

हेचे आदीं हो सिनेमा चार आंतरराश्ट्रीय फिल्म फॅस्टिवलांखातीर वेंचिल्लो. तेचो जागतीक प्रिमियर मुंबयच्या मामी फिल्म फॅस्टिवलांत जाल्लो. उपरांत गोंयांत जावपी इफ्फी, बंगळुरू फिल्म फॅस्टिवल आनी औरंगाबाद फिल्म फॅस्टिवलांनीय तो दाखयलेलो.

ह्या पुरस्काराच्या परीक्षण मंडळाचेर आसलेले क्रिस्तोफर डॅल्टन (अध्यक्ष) तशेंच जी के देसाय, ज्ञानेश मोघे आनी संजय खानजोडे हे वांगडी. 

डॉ प्रकाश पर्येकार

डॉ प्रकाश पर्येकार

कथासुत्र

सत्तरीच्या एका गांवांत ही काणी घडटा. थिंगा रस्ते, पूल, वीज धरून सगळ्यो आधुनीक सुविधा पावल्यात. पूण थिंगाचो मनीस मात आदल्योच प्रथा पाळटा. दसऱ्याक धोल वाजोवपाचो मान आशिल्ल्या सकयल्या जातींतल्या तिलग्याची (विठ्ठल काळे) घरकान्न गोकुळा (ज्योती बागकर) मरता तेन्ना उच्चवर्णीय तेका कसो भेदभाव करोन वागयतात तेची ही काळजाक हात घालपी काणी. 

बायलेचेर निमणे संस्कार करतना तिलग्या म्हणटाः 

‘दसऱ्याक भांगर म्हुणोन वाट्टात तो आपटो आनी विखारी फळांचो काजरो एकाच रानांत जातात. पूण सैम तेंचेमदीं कसलोच भेदभाव करिना. हे भेदभाव करता तो फकत मनीस.”

हे कथेचे संवादय डॉ पर्येकार आनी भूषण पाटीलान बरयल्यात. 

दिग्दर्शक नितीन भास्कर आनी निर्मातो राजेश पेडणेकार

अनकट फिल्म

खंयच्यान सिनेमाचें शुटिंग जातकीर तेका आकार दिता तें सिनेमाचें संकलन. एडिटिंग. मात हेच मुळावे कल्पनेक फाटो दिवन ही अनकट फिल्म निर्मिल्या. सकाळीं साडेणव ते साडेइकरा ह्या दोन वरांभीतर ह्या फिल्माचें पुराय शुटिंग केल्लें. 

स्वता अभिनय करपी निर्मातो राजेश पेडणेकाराखातीर हो अणभव खूबच उर्बा दिवपी आसलेलो.  पंचविशेक घरां, एक देऊळ आनी एक सीन तर व्हांवते न्हंयेतलो. तोयबी दसऱ्यासारको उत्सव दाखोवन. गांवभर आनी न्हंयेंतल्यान लेगीत कॅमेरो भोंवतालो. तेन्ना कसलीच आडखळ मदीं येवंक दिनासतना शुटिंग करप हें एक आव्हानच आशिल्लें अशें तो सांगता. 

महाराष्ट्रांतलो तरणाटो दिग्दर्शक नितीन भास्कर म्हणटा हो खरें म्हुटल्यार कॅमेऱ्याचेर शूट केल्लो सिंको ड्रामा. तेखातीर तेणी पयलीं विशेक दीस येसाय माल्ली. मागीर एक दीस मोबायलाचेर जाल्यार एक दीस ल्हान कॅमेऱ्याचेर शूट करून येसाय माल्ली. आनी मागीर रॅड ड्रॅगन कॅमेऱ्याचेर मदीं खंयच रावनासतना सिनेमा शूट केलो. 

ही सगळी गजाल मतींत दवरून सिनेमा पळयतात तेन्ना खऱ्यांनीच तें एक अजापूच कशें दिसता. ह्या अभिनव प्रयोगाच्या निमतान कोंकणी सिनेमान आपल्या जिरेटोपांत अनकट फिल्माचो एक नवो तुरो खोयला. 

नितीन भास्कर

दिग्दर्शक नितीन भास्करान 2015 वर्सा डॉ पर्येकाराचीच गोंयची कथा घेवन ‘मोनेळ माया’ हो मराठी सिनेमा काडलेलो. डॉ मोहन आगाशे धरून कितलेश्याच नामनेच्या कलाकारांनी ह्या सिनेमांत कामां केल्यात.

('मोनेळ माया'चो प्रोमो पळोवपाक हिंगां क्लिक करात.)

ते भायर 2009 वर्सा ‘मिळाला मौका मारला चौका’ होय मराठी सिनेमा दिग्दर्शीत केल्लो. तेतूंत कुलदीप पवार धरून कितल्याशाच मराठी कलाकारांनी कामां केल्यांत. 


सिनेमॅटोग्राफर समीर भास्कर

समीर भास्कर

ह्या सिनेमांत खरी कसवटी लागता ती कॅमेरा सांबाळपी सिनेमॅटॉग्राफराची. आतांमेरेन पंदरावयर सिनेमा शूट केल्ल्या समीर भास्करान हें फिल्म शूट केलां. आनी हो ताचो दुसरो अनकट सिनेमा. 

हेचे आदीं तेणे ‘महाप्रयाण’ हो कोंकणींतलो पयलोच अनकट सिनेमा शूट केल्लो.  2017 वर्सा तो इफ्फींत दाखयल्लो. 

ते भायर समीरान कितलेशेच हिंदी आनी मराठी सिनेमा तशेंच हिंदी सिरियल्साच्या फोटोग्राफीचें दिग्दर्शन केलां. 

राश्ट्रीय फिल्म पुरस्कारांची पुराय बातमी हिंगा वाचात

 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.


Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Film