आयरीन बार्रोसाक कोंकणी सेवा पुरस्कार, भाशा मंडळाचे पुरस्कार जाहीर

गोवा न्यूज खबरो | 24 September 2015 21:52 IST

म्हालगडी कोंकणी वावुरपी आयरीन लॉरेन्सो बार्रोस हिका कोंकणी भाशा मंडळाचो प्रतिश्ठेचो सेवा पुरस्कार फावो जाला.

भाशा मंडळान आज आपले 2015 चे णव वर्सुकी पुरस्कार जाहीर केले. 30 सप्टेंबरा 53व्या वर्धापन दिसा हे पुरस्कार भेटयतले.

सेवा, शिक्षण, कार्यकर्तो, पत्रकारिता आनी साहित्याच्या मळाचेर दर वर्सा हे पुरस्कार दितात.

मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन सभाघरांत 4.30 वरांचेर जावपी ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आसतले साळगांवकार समुहाचे सल्लागार अजीत गुडे. तशेंच मानाचे सोयरे आसतले नामनेचे दोतोर आनी लेखक डॉ उल्हास नास्नोळकार.  

ह्या सुवाळ्यांत शालान्त, उच्च माध्यमीक आनी विद्यापीठ परिक्षेंत कोंकणींत चड गूण मेळयिल्ल्या विद्यार्थ्यांकय इनामां भेटयतले.

 

कोंकणी भाशा मंडळाचे बरें मागपी तशेंच साहित्य रसिकांनी ह्या सुवाळ्याक मुद्दाम हजर रावचें असो उलो मंडळान मारला.

हेर पुरस्कार मेळिल्ले मानेस्त खाला दिल्ले प्रमाणः

 

फॅलिस्यु कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार

Maya Kharangate

माया खरंगटे

 

लिगोरियो ’फुर्ताद ट्रस्ट पुरस्कृत पत्रकारिता पुरस्कार

Mukesh Thali

मुकेश थळी

 

जुजे पियेदाद क्वाद्रूस यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कार

Anand Mangesh Naik

आनंद ’मंगेश नायक

 

स. नरसिंह दा’मोदर नायक यादस्तीक साहित्य पुरस्कार

Mahesh Gaonkar

महेश गोविंद गांवकार (यादिंचे उमाळे)

 

कोंकणी भाशा ’मंडळ साहित्य पुरस्कार

Pio Fernandes

पियो ’फेर्नांडीस (तुजे मोगा खातीर)

 

स. रॉक बार्रेटो यादस्तीक साहित्य पुरस्कार

Pandurang Gaonkar

पांडुरंग गांवकार (नाझिया)

 

स. ’नोहरराय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार

Kiran Mahambre

किरण म्हांबरे (सैमांगणात)

 

स. चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार

Prakash Kamat

प्रकाश का’मत


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.


Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

कोंकणी भाशा मंडळाचे प्रतिश्ठेचे पुरस्कार फावो जाल्ल्या सगल्या मानेस्तांक मनाकाळजांतथावन परबी !!!

- डॉ. सोनिया सिरसाट, पर्रा | 24 th September 2015 22:39

 

Latest News

Literature