बनखणबंद हांसप

Posted By रमेश वेळुस्कार | 01 January 2012 19:26 IST

पांडुरंग पांडुरंग गुड मॉर्निंग

धर्तर घुंवता टर्निंग टर्निंग

 

आवाज आयकतांच

हांवें हो आवाज

खंयच्यान येता काय

तें पळयलें

पळय जाल्यार

कोण ना

कोणाचोय काय आसना हो आवाज

आसलो मात

चित्तचोर                                                                                         

म्हाका कळना

हांगा तर कोण ना

जाल्यार परत हो आवाज जालो

मनीस तर हांगा कोण ना

आनी हो मनशांचो आवाज

इतलो ओडलायणो

हांव ताका सोदूंक लागलों

पळय जाल्यार

हो आवाज एका पांदर्‍यांतल्यान येतालो

पांदर्‍यांतले दांडयेर

आपल्या लिपिस्टिक लायल्ल्या वंठांनी

दोळे धांकून

भजन म्हटलेलेवरी

तो हीं उतरां

भावार्थान म्हण्टालो

 

पांडुरंग पांडुरंग गुड मॉर्निंग

धर्तर घुंवता टर्निंग टर्निंग  

 

पांडुरंगाचें हें गीत

तर किरान सुंदरच घडलां

हांवें त्या किराक विचारलें

आरे बाबा तुजो आवाज तर

अतिमदूर आनी गोड

ते भायर

आनी एक खाशेली गजाल

तुज्या गळयांत आसा

ती म्हटल्यार

तुज्या आवाजांतल्या

जाणिवांची खरसाण

मनशा परसूय खर

म्हणून म्हण्टां

तुजी तुस्त

करता तितली थोडी म्हणची पडटली

 

कीर

म्हजेर दोळे मोखून

म्हाका पळोवंक लागलो

आनी मागीर

खो खो करून

चक्क हांसपाक लागलो

ताच्या ह्या हांसपान

म्हज्या विचारांची न्हीद खळयली

म्हाकां कळळें ना

तो म्हाका हांसला

काय सवन मनीस जातीक हांसला

काय मनशांच्या

सांस्कृतीक हट्टीपणाक हांसला

तेंच कळळें ना

इतलें खरें की

तो आपले वांकडे चोंचीन

म्हजें रुंवान रूंव

खोंचून खोंचून चोंचता

अशें म्हाकां दिसपाक लागलें

मनीस हांसता कित्याक

तेंच कळना

ह्या संवसारांत

आनीक खंयच्याच जनावराक

हांसपाक कळना

सोडून मनीस

नाय म्हटल्यार

सुणो केन्ना केन्नाय

हांसता कसो दिसता

पूण खर्‍या  अर्थान

तो हांस ऽ ना

तें दिसप

हो मनशाचो भ्रम आसता

हे म्हज्या किरा

हे म्हज्या शब्दधरा

हें हांसप

तुका कोणे शिकयलां

मनशान

काय आनी कोणे

 

आनी तो तर

फकत हांसता

हांव ताचेकडें

उलोवपाचेय लायकीचों उल्लों ना

अशें बी

ताका दिसूंक ना मूं

अशें रावून रावून हांसपाचे

वेगळेच अर्थ उपरासूंक शकतात

आरे उलय मरे कितें तरी                                                                                                                                                                      

 

किरान चोंच उकती केली

म्हणपाक लागलो

सद्याक म्हजें हांसप

बंदखणीत बंद आसा

तुमचे मदल्या कोणे तरी

म्हजें हें हांसप

ह्या भांगराच्या पांदर्‍यांत

बंद करून उडयलां

तुमच्या मनशांच्या मजेखातीर

जाका फकत

स्वताच्याच स्वातंत्र्याविशीं आस्था

आनी ताका

दुसर्‍याच्या स्वातंत्र्याविशीं

मात लेगीत पर्वा ना

म्हणून हांव हांसतां

किराचो कमेंट आयकून म्हजे

कान बंद जाले

म्हजे दोळे बंद जाले

आनी म्हजें

मनूय बंद जालें

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

jagan baba goy dhakte re ..hanga tuka jay tasho site ani article internet melpa na. amhi goykarani aso duswas dharlo zalyar kashe jatle. tu konkani bakicha bhase barobar compare karu naka. Maharashtra hodlo ..taka lagon marathi buka,kavita saglyak melta. maka ek ek da kharech vait dista ki kityak amhi konkani atthas dharlo. kite melayle amhi.

- Milan Nayak, USA | 27 th May 2013 18:37

 

Aaon Kavi Ramesh Sirancho well wisher. Tanchyo Kavita maka khup avadta

- Balkrishna Tari, Wadwad, Curca | 22 nd May 2012 15:29

 

कोंकणीक गोयाच्या राज्यभाशेचो दर्जो दिल्लेलो आसा.

पण अंतरजालार (internet) एक सुद्धा साएट (site) ना जिचेर नवोदित लेखकांक आपले विचार किंवा साहित्य कोंकणीत्ल्यान प्रकाशित करूk येतa.

हि खरीच लांचानास्पात घोस्त आसा. माका दिसना हे घडिक संसारातल्या आणि khayachyaa दुसऱ्या भाषेच्या नशिबान असलो योग आयला.

खय रे गेले ते swataak samajapiकोंकणीचे रथी महारथी?- Jagan, Canada | 21 st January 2012 05:17

 

Related Blogs