थारायलांच हावें

By Prabhakar Timble
01 March 2012 15:25 IST

तो येतलो

तो म्हाजें मन बंदिस्त करतलो, म्हाजें रगत पितलो

आनी माती भायर धाडटलो

म्हाजीं रानां आनी कुळागरां बंदखणींत घालतलो

म्हाजे दोंगर बोडके करतलो आनी झरांव सुकयतलो

म्हाज्या शेतांनी वीख रोयतलो आनी तांकां वांझ करतलो

 

पूण म्हाका दितलो चार आणे,

भाकरेचे कुडके आनी सो-याची गंगा

म्हाका घुस्मटायतलो;

सुवात दवरतलो  इल्लीशी, स्वास घेवपाक

 

हांव नकळो, केन्ना जाली ही सुरवात

आदीं आसले राजा आनी महाराजा

उपरांत आयले पुर्तुगेज

आतां स्वतंत्र भारताचे राजा

बापूय आनी आवय,

पूत आनी सुनो,

आतां भाव, धुवो, धुवड्यो, सगळेच

आनी फुडाराक आसतले सगळ्या तरांचे गीद

भौशीक तिजोरेचेर धाड घालपी दरोडेखोर

 

आनी हांव पळयतां, असहाय... निशस्त्र...

आसा तेंय वगडायतलों हे भिरांतीन

म्हाज्या भुरग्यांचो अनिश्चीत फुडार चिंतून चिंतेस्त...

 

पूण,

 

पुरो जालें आतां

कित्याक भियेतां हांव?

कितें वगडायतलों हांव?

म्हाजी जमिनूय ना आनी मायनूय

एक सादो प्लॉट लेगीत ना म्हाजे नांवार

खंय शॅरूय ना आनी कंपनीचे स्टॉक्सूय नात

बंगलोय ना आनी इस्टेटूय ना

 

कितें लुकसाण जातलें म्हाजें?

लुकसाण जावपाक आसपाक नाका कितें तरी?

कितें पिशेपणां न्हूं म्हाजीं?

पांच वर्सांनी एक फावट ताका मत दिवपाचीं

ताचे मुखार निर्लज्जपणान मान बागोवपाचीं

नरकासुरां मुखार लोटांगणां घालपाचीं

 

कित्याक म्हूण भिवचें हांवें?

पिशवीभर रेशन मेळचें ना म्हूण?

कंत्राटी अनिश्चीत नोकरी मेळची ना म्हूण?

काय नोटांचीं चार बंडलां मेळचीं ना म्हूण?

 

जे आशेकूर तांकां करूं दी चिंता;

पूण हांची ही दादागिरी सोंपूंकच जाय

म्हाजी जमीन आनी म्हाजी माती म्हाका जाय

म्हाजो स्वाभिमान आनी म्हाजें स्वत्व म्हाका जाय

हावें स्वतंत्र आनी निर्धारी जावंकूच जाय

 

थारायलांच हावें आतां

ना बागोवचों

ना घालचों लोटांगण

ना जावचों लाचार

 

थारायलांच हावें आतां

धावंडायतलोंच ह्या बुजगावण्यांक

म्हाज्या सोबीत सुंदर पोरसांतल्यान

जातलों हांव परत एक फावट...

राखणो!!!Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

Blogger's Profile

Prabhakar Timble

Mr Prabhakar Timble is an educationist and a legal expert. He has served several educational institutions, especially as the Principal of Government College at Quepem, Kare College of Law in Madgao as well as couple of Management Institutes. He was also the State Election Commissioner of Goa.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

I was very happy to read your poem which every reader will make Proud To Be Goan and will Vote For GREEN and Beautiful Goa Forever.

- N Karmali, Margao | 03 rd March 2012 22:46

 

पुण आमच्या रक्तान जे गुलामिचे विष भरला, जातीय अणि धर्मान्दाचो खोटो अभिमान, आणि दोन पैशे उडोव्न कोणिय बी विकत घेवपी आमचो स्वाभिमान, हे जर बदलना जाल्यार रानां आनी कुळागरां अशीच बंदखणींत वत्ली, दोंगर अशेच बोडके जातले, झरांव अशेच सुकून वय्तले, आनी शेतां अशीच वांझ जावून वतली.

- Jagan Kamat, canad | 02 nd March 2012 00:18

 

Prabhakar Timble's latest post, this kavita, certainly deserves kudos and one GREAT clap.

Three cheers to THE VOTE AGAINST CORRUPTION. It's NOW or NEVER!!!!!

गोंय सांबाळपाक निर्णायक DECISIVE मत दियात.

- दामोदर केशव कामत घाणेकार, येवकार, कांपाल पणजी 403001 | 01 st March 2012 17:27

 

Related Blogs