देस

Posted By रुपाली मावजो कीर्तनी | 07 February 2013 23:21 IST

देस

तशीच जाता सकाळ-सांज

हांगाय तसोच व्हांवता वारो

चंद्र-नखेत्रांय तशीच

हांगच्याय उदकाक ना थारो

 

मात्येंत ह्या मूळ धरना

झाडां-पेडां, फुलां धोलना

पयश्यांचे चलता राज्य

कितेंच मेळना मात जायना

 

आमच्याय देसांत ना न्ही सारें

कोणा कोणांक मेळटा चड

वाडूंकच पावनात कांय,जाल्यार

कांय जातात व्हड व्हड

 

निमणे खंयय आसूं मनीस

कसोय आसूं ताजो भेस

देस आसना वायट बरो

मनीस घडोवन हाडटा देस

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs