तूं... हांव...

Posted By रुपाली मावजो कीर्तनी | 05 September 2012 00:36 IST

पिंजकॆ कपडे आंगार तुज्या,
गरीबींतच राव.
कातर लायल्या कपड्यांक पळे,
फॅशनेबल हांव.

भुरभुरल्यात केंस तुजे,
लायना जावन तेल.
स्पाय्क्स हांवे केल्यात पळे,
लावन स्टायलिंग जॅल.

भूक भागोवंक खाता कितेंय, 
काळजी तूं घेना.
डायेटिंग भोव कठीण
तुका जमचें ना.

तुजो म्हजो मेळ मात 
केन्नाच जावचो ना.
फॅशन, स्टाय्ल कितें तुका
केन्नाच कळचें ना.

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs