हांडीर चेडो, सोदता वाडो (4.37 minutes)

By Sandesh Prabhudesai (EdiThought)
11 October 2020 16:15 IST

गोवा युनिवर्सिटीच्या लायब्ररीन हालींच एक सर्वे केला. तांच्या पोस्टग्रॅज्युएट भुरग्यांच्या ऑनलायन एज्युकेशनाचेर. युनिवर्सिटींतल्या सगळ्या विभागांचो. आनी ह्या विभागांनी शिकतल्या सगळ्या तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांचो. खूबच वेवस्थीत केला सर्वे. एक्सलण्ट. फकत इंटरनॅट मेळटा काय ना इतलेंच न्हूं, खंयचो सर्विस प्रोव्हायडर कितले जाण वापरतात, वायफाय कितले जाण वापरतात, डेटा कनॅक्शन कितले जाण, लॅपटॉपाचेर कितले, मोबायलाचेर कितले अशें सगळें कितें. 

तातूंतल्यान निश्कर्श कितें? चडश्या भुरग्यांक इंटरनॅट मेळटा. सगळ्यांत कमी धारबांदोडा तालुक्यांत 71 टक्के भुरग्यांक मेळटा जाल्यार सगळ्यांत बॅस्ट मेळटा तें सांगे तालुक्यांत. सुमार 90 टक्के भुरग्यांक. पूण हेचोच अर्थ - 10 टक्के ते 30 टक्के भुरग्यांक वेगवेगळ्या तालुक्यांनी इंटरनॅट मेळना. 

सगळ्यांत चड भुरग्यांकडेन जियो आनी व्होडाफोनाचीं कनॅक्शनां आसात. आनी सगळ्यांत वायट कनॅक्टिविटीय तेंचीच आसा. साहजीक आसा. कारण कनॅक्शनां जितलीं चड तितलें कंजेशन चड. 

पूण ते इतल्यार रावले नात. तेणी विचाल्लें, मेळटा तें कनॅक्शन समादानकारक मेळटा? म्हुटल्यार ऑनलायन क्लासीक बफरिंग जायनासतना बसपाक मेळटा अशें? जाल्यार कितें? पळयात - 60 ते 90 टक्के भुरग्यांक खंय कनॅक्शन जाय तशें मेळचना. 

आतां ही कितें नवी गजाल न्हूं. खंय तरी भायर झाडापोंदां बसून वा रानांनी वचून शिकपी भुरग्यांचे फोटे आमी पळयले नात? पूण ह्या सर्वेन हें परत एक फावट सिद्ध करून दाखयलां. सामको आकडेवारी सयत.

हेचेर गोवा युनिवर्सिटीच्या लायब्ररीन उपायय बरो सुचयला. इंटरनॅटापरस ऑप्टिकल फायबर घालात. हिंगां मात तेणीं आपली अक्कल वाऱ्यार घातल्या. सरकारन खंय वीज खात्याक धरून गोंयभर ऑप्टिकल फायबर केबल घालपाचे. 

घालपाचे? 

आरे पापयांनो, आनीक एक ऑप्टिकल फायबर कित्याक? सरकाराच्या मालकेची ऑप्टिकल फायबर ऑलरेडी घातिल्ली आसा. गोंयभर. दरेके पंचायतींत पावल्या. कितल्याशाचकडेन शाळा-कॉलेजींनी लेगीत पावल्या. तीयबी अंडरग्रावंड. युनायटेड टॅलिकॉमाचें इंट्रानॅट. जातूंतल्यान आज आमकां जीवेव्हाचें इंटरनॅट कनॅक्शन मेळटा. तेतूंतल्यानच जाय जाल्यार इंटरनॅट नासतनाय इंट्रानॅटाचें कनॅक्शन मेळपाक शकता. तेंयबी 30-40-50 न्हूं, 100 एमबी स्पिडीचें. जाय जाल्यार आनीकय चड. लिमीटच ना. फकत केबलवाल्यांक धरपाचें आनी घराघरांनी कनॅक्शनां दिवपाचीं. जाय जाल्यार टीव्हीचेर पासून पळयात ऑनलायन क्लासी. 

आतां हो चेडो हांडीर आसतना वाडो गा कित्याक भोंवतात?

ही खबर गोवा न्यूजानच पयलीं सांगिल्ली. ती तुमी वाचली ना, कांय हरकत ना. पूण तेचे उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ही मागणी केली ती वर्तमानपत्रांनी आनी टीव्ही चॅनलांचेर पळयली ना? मागीर एका दिसाचें विधानसभा अधिवेशन जालें. तेन्ना आमदार विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटेनय हीच मागणी लावन धल्ली. तेची बातमी वाचली ना? मुख्यमंत्र्यानय इंट्रानॅट दितले म्हूण जाहीर केलें. तेंय वाचलें ना? काय तुमच्या लायब्ररींतले न्यूजपेपर तुमीच वाचनात?

एक गजाल समजना. विद्यार्थ्यांक ही गजाल खबर ना. शिक्षक खबर आसून ओग्गी आसात. सगळ्या शाळांचे हेडमास्तर आनी कॉलेजींचे प्रिन्सिपलय ओग्गी आसात. फकत ऑनलायन कनॅक्शन मेळना म्हूण बोवाळ घालीत आसात. पूण इंट्रानॅट दियात म्हूण मागणी पासून करनात?

आनी आमचें सरकार कितें करता? स्पीड नाशिल्ल्या इंटरनॅटाचे टावर घालीत भोंवता? पावरफुल ऑप्टिकल फायबराचें इंट्रानॅट कुसयत दवरून? सरकाराचीय तीच परिस्थिती? हांडीर चेडो आनी सोदता वाडो?

कितें म्हणप आतां हेका? भुरग्यांच्या फुडाराकडेन खेळ? वैचारीक दिवाळखोरी? काय हांडीर चेडो आसा ते खबरूच ना?

शी बाबा.

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai (EdiThought)

Sandesh Prabhudesai is the Editor of goanews.com. He has been earlier the Editor of Sunaparant (Konkani daily) and Editor-in-Chief of Pruden (TV channel). His collection of selective editorials of Sunaparant has been published as 'Goff'. He writes brief thoughts as EdiThought for goanews.com, but not on regular basis.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs