काँग्रेस हो पर्मनंट ‘सेल’

By Sandesh Prabhudesai (EdiThought)
12 May 2018 17:17 IST

म्हज्या दुकानार शॉपिंगाक येता म्हूण बोवाळ मारप, मात म्हज्या दुकानावेलो म्हाल विकपाखातीर ना म्हूण सांगप हो विरोधाभास न्ही? गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान हेंच केलां.

काँग्रेसींतल्यान एके रातयांत भाजपांत उडी मारपी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन पयर सांगलें, काँग्रेसीचे दोग-तीग आमदार भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाक मेळपाचे आसात. काँग्रेस सोडून भाजपांत येवपाक ते तयार आसात. तेन्ना विश्वजीताक थोमणो मारपाखातीर गिरीशान सांगलेः विकपाखातीर आमचेकडेन आनीक आमदार उरिल्ले नात. पूण त्याच वेळार ताणे हेंय सांगलेः म्हटल्यार अमित शहा बूथ कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक येना. तो आमदारांच्या शॉपिंगाक येता.

आनी गोंयांत तर रेडिमेड असो भव्य-दिव्य शॉपिंग मॉल एकूच आसा. काँग्रेस. आनी थंय केन्ना केन्नाय सेल लागना. पर्मनंट सेल लागिल्लोच आसता. गरज आसता तेन्ना वचपाचें आनी घासाघीस करून जाय तो म्हाल विकतो घेवपाचो. अश्या वेळार आमचे आनीक आनीक कोण आमदार विक्रेखातीर नात अशें हड्ड्यार हात मारून सांगप म्हटल्यार केदी ही कापस्ताद!

आनी ही परिस्थिती फकत काँग्रेसीचीच ना. काँग्रेसीचो मॉल आसलो तरी हेर ल्हान-व्हड शॉपांय आसात. सध्या गोंय विधानसभेंत आशिल्ल्या 40 आमदारांमदले अर्दापरस चड आमदार केन्ना खंयच्या पक्षांत आशिल्ले हाच्यो यादी करतना आमी पत्रकार हांगां अक्षरशा खरशेतात. यादीच जायनात इतले हांचे पराक्रम. तातूंत सगळ्यांत आघाडेर म्हटल्यार काँग्रेस. देखूनच गिरीशान नेट्टान हें सांगलें तेन्ना सगळेच खुक्क करून हांसले आसतले.

कारण काँग्रेसींत ओरिजिनल काँग्रेसमन आसाच कोण? वारें तशें सूप धरून माविन गुदिन्हो आनी पांडुरंग मडकयकार हे आमदार जाल्यार काँग्रेसीचो आदले वेंचणुकेंतलो उमेदवार प्रवीण झांट्येन 2017 चे वेंचणुके पयलींच भाजपांत उडी माल्ली आनी ते वेंचूनय आयले. सगळ्यांत चड 17 आमदार वेंचून येवन लेगीत काँग्रेसीचें सरकार जायना हें स्पश्ट जातकीर विश्वीजत राणेन आमदारकेचो सोपूत घेतले बराबर रातयांत भाजपांत उडी माल्ली. मंत्री जाल्ल्या बाबाक वाळपयकारांनी परत वेंचूनय दिलो. ही काँग्रेसीची महान परंपरा!

ताचे उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुंयेसाक लागून भाजपाचें सरकार डळमळपाक लागलें तेन्ना दोनय वटांनी – म्हटल्यार काँग्रेस आनी भाजपाचेय आमदार फुट्टात ह्यो वावड्यो रातदीस पातळत आसात. खऱ्यो जायनात ते मेरेन मात त्यो वावड्योच. पूण अशे म्हुणून बेठोच टायम पास म्हुणून त्यो कोण पिकयना. पर्यायी सरकार घडोवपाचीं नवनवीं समीकरणां घडत आसात हें स्वता भाजपान आनी काँग्रेसीनय अधिकृतपणान मान्य केलां.  मागीर?

कारण हाताबोटार मेजपी आमदार सोडल्यार – तेय नवे – काँग्रेसींतले आयचे चडशे आमदार हांगां थंय भोंवपी एक्स्पर्ट टुरिस्ट. काँग्रेसीच्या शॉपिंग मॉलांतल्या कांय जाणांचीं आंगलीं तर फकत पक्षांचे टॅग बदलावन जिरजिल्ल्यांत. हातूंत सिनियरय आसात आनी ज्युनियरय. दिगंबर कामत आनी दयानंद सोपटे हे पयलीं भाजपाचे आमदार आनी मागीर काँग्रेसीचे. रवी नायक, सुभाष शिरोडकार आनी इजिदोर फॅर्नांडीस हे भाजपांत वचून परत काँग्रेसींत आयिल्ले ‘ब्रँड एम्बासिडर’. ते भायर फ्रांसिस सिल्वेरा हो फ्रांसिस सार्दीना वांगडा काँग्रेसीआड बंड करून गोवन पिपल्स पार्टी करून भाजपावांगडा सरकार करपी आमदार आनी फिलीप नेरी हो भाजपा मंत्रीमंडळांतलो एका तेंपावेलो विस्वासू अपक्ष आमदार.

प्रतापसिंग राणे आनी रवी नायक हे पयलीं मगोचे आनी मागीर काँग्रेसीचे आमदार. आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हो पयलीं चर्चिलाचे सेव्ह गोवा पार्टेचो आमदार आनी मागीर काँग्रेसीचो. लुइझिन फालेर हो विली डिसोझावांगडा काँग्रेसीआड बंड करून गोवा काँग्रेस पार्टी घडोवपी आनी 1984 वर्सा एकलोच गोवा काँग्रेसीचो आमदार म्हूण विधानसभेंत वावुरिल्लो ‘निष्ठावान’ काँग्रेसमॅन. निळकंठ हळर्णकार हो तर पयर पयर राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोंयचो अध्यक्ष आशिल्लो. वेंचणुकेपयलीं परत काँग्रेसींत आयला आनी आमदार जाला. जेनिफर मोंसेरात आनी टोनी फॅर्नांडीस हे काँग्रेसीचे आमदार आसात खरे. पूण तांचो गॉडफादर बाबूश मोंसेरात हो युगोडेपा, भाजपा असो भोंवत भोंवत सध्या गोवा फॉरवर्डांत पावला.

ते मानान अजून दुसऱ्या पक्षाचो दाग जाहीरपणान लागलो नाशिल्ले आमदार म्हटल्यार विरोधी पक्ष  फुडारी बाबू कवळेकार, विल्फ्रेड डिसा उर्फ बाबाशान आनी क्लाफासियो डायस. तातूंतलो एकलोच वरिश्ठ म्हटल्यार बाबू. हेर दोगय पयलेच खेपे आमदार जाल्यात. जाय जाल्यार बाबूशाक शरण वचनासतना काँग्रेसीवांगडाच रावतलों असो थारावपी टोनी फॅर्नांडीसाकय सध्या तांचेवांगडा धऱपाक जाता. पूण विश्वजीत तर म्हणटा, जाळांत फारावल्यात ते ज्युनियर. कोण तें तो सांगपाक तयार ना.

काँग्रेसवाल्यांचो हो इतलो ‘पर्जळीत’ इतिहास आमकां सगळ्यांकच खबर आसा, तेन्ना गिरीशान बेठेंच हड्डें बडोवन घेवचें न्हय. तें 56 इंचाचें ना. उरफाटें असल्या 56 बंडखोरींक लागून पुराय बदनाम जाल्ल्या काँग्रेसीचें हें हड्डें हें ताणें मात्शें मतींत धरचें. नाजाल्यार फाल्यां ‘गेले रे गेले’ अशें म्हुणून हड्डें बडोवन घेवपाची पाळी येतली.

कोणाक दुबाव बी आसा?

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai (EdiThought)

Sandesh Prabhudesai is the Editor of goanews.com. He has been earlier the Editor of Sunaparant (Konkani daily) and Editor-in-Chief of Pruden (TV channel). His collection of selective editorials of Sunaparant has been published as 'Goff'. He writes brief thoughts as EdiThought for goanews.com, but not on regular basis.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs