EDITHOUGHT

‘ऩाईक’ ही भंडारी समाजाची फांत?

बेठेंच नाईक हें आडनांव घेतलें म्हुणोन कोणूय ओबीसी जाता? ना. तेंकां सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता तें त्या त्या समाजाचें सर्टिफिकेट. म्हुटल्यार ...

More EdiThought +

YUVAMAHOTSAV
BUDGET 2016 HIGHLIGHTS
BUDGET '16 SPEECH