EDITHOUGHT

हो आयआयटीचो प्रस्नूच न्हूं

आरे बाबा, तुजे आयआयटीक विरोध करताच कोण? विरोध आसा तो आयआयटीक न्हूं. विरोध आसा तो सरकाराचे भाटकारशायेक. लोकांक आपले जमनीचो ...

More EdiThought +

YUVAMAHOTSAV
BUDGET 2016 HIGHLIGHTS
BUDGET '16 SPEECH