EDITHOUGHT

पक्षांतरां करतल्यांक बेठोच दोश कित्याक?

करता आसत रे पयशे हांगां थंय थोडे. पयशे कोण करना? आमकां चान्स पडल्यार आमी करचे नात? पूण तो कितें चोर, ...

More EdiThought +

YUVAMAHOTSAV
BUDGET 2016 HIGHLIGHTS
BUDGET '16 SPEECH