EDITHOUGHT

हांडीर चेडो, सोदता वाडो (4.37 minutes)

आयचो एडिथॉट आसा - हांडीर चेडो आनी सोदता वाडो. कोण सोदता? दोगूय. गोवा युनिवर्सिटी आनी गोंय सरकार. कशें तें पळयात. ...

More EdiThought +

YUVAMAHOTSAV
BUDGET 2016 HIGHLIGHTS
BUDGET '16 SPEECH